Nr. 1/11 din 26.02.2020

Având în vedere: Adresa DGAF nr. 109/26.02.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 426/26.02.2020, privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de bucătar din cadrul Serviciului Social; Hotărârea nr. 5/10 a Consiliului de administraţie din data de 25.02.2020;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 26.02.2020, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de bucătar din cadrul Serviciului Social.
Art. 2. În vederea scoaterii la concurs a postului menţionat la art. 1, se aprobă următoarele documente prezentate în anexă:
– condiţiile care trebuie îndeplinite de candidaţi;
– calendarul concursului;
– fişa postului vacant;
– componenţa Comisiei de concurs:
Lect. univ. dr. Nătălița Lesconi – Frumușanu – președinte;
Ec. Ionuț Alexandru – membru;
Emilia Turiac – membru;
Dr. ing. Sorin Mihancea – secretar.
– componența Comisiei de soluționare a contestațiilor:
Conf. univ. dr. ing. Cristian Chioncel – președinte;
Ing. Ilie Pela – membru;
Ing. Domnica Georgiu – membru;
Dr. ing. Sorin Mihancea – secretar.
Art. 3. Biroul Resurse-Umane va proceda la declanşarea procedurii pentru scoaterea la concurs la postului vacant menţionat.
Art. 4. Prezenta se comunică Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 5/10 din 25.02.2020

Având în vedere: adresa Compartimentului Resurse Umane nr. 7/11.02.2020, înregistrată la DGAF cu nr. 83/11.02.2020 și la Rectorat cu nr. 352/12.02.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.02.2020, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă reorganizarea concursului în vederea ocupării postului vacant de bucătar din cadrul Serviciului Social.
Art. 2. Direcţia Generală Administrativ-Financiară va proceda la declanşarea procedurii pentru scoaterea la concurs a postului vacant menţionat.
Art. 3. Prezenta se comunică Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 4/10 din 25.02.2020

Având în vedere: solicitarea dnei ș.l.dr.ing. Spunei Elisabeta, înregistrată la Rectorat cu nr. 409/24.02.2020;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 25.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă reducerea cu 20% a taxei cursurilor de pregătire teoretică a electricienilor pentru personalul Messer România Gaz, din lista transmisă în data de 14.02.2020, noul tarif fiind 340 lei/cursant.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare și dnei ș.l.dr.ing. Spunei Elisabeta.

Nr. 3/10 din 25.02.2020

Având în vedere: propunerea Departamentului ID nr. 21/24.02.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 410/24.02.2020;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 25.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea bursei UEMR Servicii, studenţilor care susţin activitatea administrativă în cadrul Departamentului ID, începând cu 25.02.2020, după cum urmează:
Sivulca Alexandra – I MCA / Departamentul ID / UEMR Servicii.
Art. 2. Bursa se va acorda lunar, în cuantumul stabilit prin Hotărârea Senatului, până în momentul în care directorul Departamentului ID va comunica încetarea acestei activităţi.
Art. 3. Biroul Financiar-Contabil acordă bursa lunar, conform situaţiilor transmise de către directorul Departamentului ID.
Art. 4. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Departamentului ID.

Nr. 2/10 din 25.02.2020

Având în vedere: Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului pentru Informații și Relații Publice din cadrul Universității „Eftimie Murgu“ din Reșița;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă componența Biroului pentru Informații și Relații Publice, după cum urmează:
Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich – responsabil UEMR cu asigurarea informațiilor de interes public;
Conf. univ. dr. Dorina Chiș-Toia – purtător de cuvânt al UEMR, responsabil pentru relația cu mass-media;
Andreea Paula Perțoni – secretariat.
Art. 2. Compartimentul TIC va asigura, sub coordonarea responsabilului cu asigurarea informaţiilor de interes public, publicarea pe pagina Web a universităţii a informaţiilor de interes publice.
Art. 3. Prezenta se comunică persoanelor desemnate și Compartimentului TIC.

Nr. 1/10 din 25.02.2020

Având în vedere: Adresa expertului implementare activități partener 2, proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative“, cod SMIS: 121030, înregistrată la Rectorat cu nr. 381/14.02.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea unui împrumut, în cuantum de 9413 lei, pentru buna desfășurare a proiectului, în vederea achitării cheltuielilor curente, după cum urmează:
– 4028 lei pentru achitarea contribuțiilor aferente cheltuielilor salariale (luna ianuarie), scadente la data de 25.02.2020;
– 5385 lei cheltuieli salariale (salarii nete), aferente lunii ianuarie 2020.
Art. 2. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare și domnului Ș. l. dr. ing. Vasile Cojocaru –  director al Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița.

„Didactică și psihopedagogie universitară” pentru cadrele didactice ale Universității „Eftimie Murgu” din Reșița

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, în calitate de partener 2, alături de Universitatea de Vest din Timișoara (beneficiar), Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu (partener 1) și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava (partener 3), implementează proiectul Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative – POCU/320/6/21/121030, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calității și eficienței învățământului universitar terțiar și non-academic tehnic, în acord cu cerințele mediului socio-economic, prin implementarea unui sistem integrat de programe și oferte educaționale inovative, proceduri și instrumente de asigurare a calității, dezvoltat prin colaborare între universități și angajatori și dedicat formării pedagogice a cadrelor didactice și dezvoltării competențelor profesionale și socio-emoționale ale studenților și cursanților.
În cadrul acestui proiect, în perioada 27 ianuarie 2020 – 28 februarie 2020, se desfășoară programul postuniversitar „Didactică și Psihopedagogie Universitară”, prin care cadre didactice de la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița beneficiază de perfecționare profesională.
Programul „Didactică și Psihopedagogie Universitară” este compus din patru discipline, cu un total de 76 ore (24 de ore cursuri teoretice, 52 de ore de aplicații practice), nouă credite ECST. Scopul programului este îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic în ceea ce privește dezvoltarea de oferte educaționale cu conținut educațional și abordări instructiv-educativ inovatoare și centrate pe student. Programul conține următoarele discipline:
1. Managementul grupului de studenți;
2. Metode moderne de învățământ în activitățile de curs și seminar;
3. Elaborarea materialelor didactice specifice educației universitare;
4. Proiectarea curriculară a procesului de învățământ de nivel universitar.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020.

Studenții sportivi ai Universității „Eftimie Murgu” din Reșița au cucerit 13 medalii la Campionatele Naționale de Atletism!

În data de 22 februarie, în Municipiul Craiova, pe un traseu amenajat pe Bulevardul Ilie Balaci, au avut loc Campionatele Naționale de marș pentru seniori, tineret și juniori, atât în probe individuale cât și pe echipe. Reprezentanții Clubului Sportiv Universitatea și ai Universității „Eftimie Murgu” din Reșița au cucerit 13 medalii: cinci de aur, cinci de argint și trei de bronz. Dintre acestea, trei au fost în concursul pe echipe, alte zece fiind la individual.
După rezultatele deosebite obținute în anii trecuți, iată că și în acest an sudenții de la Facultatea de Științe Sociale și Facultatea de Științe Economice au reușit să obțină rezultate onorante pentru municipiul de pe malul Bârzavei.
Reprezentanții universității reșițene și-au trecut în palmares titlul național la 20 km marș seniori, cu echipa formată din Narcis Mihăilă, Marius Cocioran și Atila Balog. La feminin, echipa formată din Mihaela Pușcașu (masteranda specializării Marketing şi Comunicare în Afaceri), Lăcrămioara Căruceriu (masteranda specializării Marketing şi Comunicare în Afaceri) și Loredana Cocoș (studentă în anul II Educație Fizică și Sportivă) a devenit vicecampioană națională la senioare, iar la categoria tineret echipa formată din Ionuț Pleșu, Remus Rădoi (student în anul III Educație Fizică și Sportivă) și Samuel Poliță (student în anul II Educație Fizică și Sportivă) au reușit să cucerească medalia de aur, dar si cea de argint la categoria seniori.
Zece medalii au fost obținute la individual. În competiția masculină, la seniori locul 1 a fost ocupat de Narcis Mihăilă, iar sportivul Marius Cocioran a obținut medalia de bronz. De asemenea și la feminin – senioare, reșițenii au urcat pe podium prin Mihaela Acatrinei – locul 1 și Ana Rodean – locul 2. În aceeași competiție, la categoria tineret masculin, podiumul a fost în exclusivitate reșițean, cu Ionuț Pleșu  campion național, urmat de Remus Rădoi (student în anul III Educație Fizică și Sportivă)  și de Samuel Poliță (student în anul II Educație Fizică și Sportivă), iar la feminin studenta în anul II Educație Fizică și Sportivă, Loredana Cocoș a obținut medalia de bronz. La categoria juniori 2 sportiva Anamaria Bolohan a reușit să devină vicecampionă națională, obținând medalia de argint.
După această competiție, sportivii studenți ai orașului nostru, ne vor reprezenta în data de 14 martie la Campionatele Balcanice de marș din Ucraina, iar în perioada 2 – 3 mai la Campionatul Mondial de marș, competiție ce va avea loc în orașul Minsk din Belarus. Ca de obicei, pe această cale, vrem să felicităm atât studenții care ne reprezintă cu cinste la aceste competiții naționale și internaționale, dar și cadrele didactice, în mod special antrenorii Gheorghe Ardeleanu și Marius Cocioran, doi absolvenți ai Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, specializarea Educație Fizică și Sportivă, care i-au pregătit pentru obținerea acestor rezultate, și nu în ultimul rând să menționăm buna colaborare dintre instituția de învățământ superior reșițeană și Clubul Sportiv Universitatea Reșița, club prin care studenților noștri li se oferă o cât mai bună dispoziție, emancipare și educație sportivă corespunzătoare, dar și un cadru proprice pentru a practica sportul de înaltă performanță.

Ziua Internațională a Limbii Materne marcată la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

Ziua Internațională a Limbii Materne este sărbătorită anual la data de 21 februarie în întreaga lume, cu scopul de a promova diversitatea lingvistică și culturală, precum și multilingvismul. Simpozionul internațional organizat de universitatea reșițeană marți, 25 februarie 2020, ora 16:00, în sala C2.5, în parteneriat cu Asociația Învățătorilor Caraș-Severineni, împreună cu Liceul cu predare în limba română maternă din Vârșeț, Serbia, Colegiul Național „Diaconovici-Tietz” din Reșița, clasele de predare în limba germană maternă, Liceul Bilingv Româno-Croat Carașova, alături de reprezentanți din partea Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin, își propune să scoată în evidență particularitățile învățământului în limba maternă, atât din perspectiva contextului regional, cât și al cadrului general european.

Tradiții și obiceiuri pe calea ferată Oravița – Anina

Cadre didactice și studenți ai Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, în parteneriat cu asociația „Cultură și fapte bune”, Forumul Democratic al Germanilor din județul Caraș-Severin, Asociația „Dirndl und Lederhosen”, Banat Media, Radio România Reșița se reunesc în cadrul unei noi acțiuni civice de promovare a liniei de cale ferată Anina – Oravița și de participare la obiceiurile comunităților de pe traseu: fășangul etnicilor germani din Anina – Steierdorf.
Vă invităm într-o excursie altfel, duminică, 23 februarie 2020, fiecare înarmat cu o mască și, desigur, nelipsita voie bună, după următorul program:
– ora 9.00, plecarea din curtea universității reșițene cu autocarul spre Oravița;
– ora 11.15, călătoria pe Semmeringul bănățean, de la Oravița la Anina;
– ora 13.00, sosirea în gara Anina;
– ora 14.00, alăturarea alaiului de Fasching pe străzile cartierului Celnic din Anina – Steierdorf;
– ora 17.00, participarea la Balul de carnaval organizat de Forumul Democratic al Germanilor din Anina și Primăria Anina la Casa de Cultură din Steierdorf;
– întoarcere la Reșița cu autocarul.
Înscrierile se fac la masteranda universității, jr. Lili Gherle, tel. 0723 837 416, în limita locurilor disponibile.