Vernisaj expoziție de fotografii: Imagini din Reșița, decembrie ʼ89

Joi, 5 decembrie 2019, la ora 18:30, Muzeul Cineastului Amator în colaborare cu Liga Studenților din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa vernisează în foaierul instituției de învățământ superior o expoziţie de fotografii dedicată evenimentelor din decembrie 1989 de la Reșița.
Expoziţia cuprinde fotografii realizate de fotograful Puiu Voina în data de 21 decembrie 1989, precum şi fotografii realizate de fotoreporterul Aurel Săndulescu în primele luni ale anului 1990, fotografii ce surprind evenimentele de comemorare a martirilor Revoluţiei din decembrie, dar şi instantanee cu echipamentele utilizate de fosta Securitate.

Încheierea unui acord de colaborare între Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

În perioada 28-29 noiembrie 2019, Universitatea „Eftimie Murgu“ din Reşiţa (UEMR) a fost gazda profesorului universitar Pavel Topală, Preşedintele Consiliului Ştiinţific al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova.
Cu această ocazie, domnul profesor a vizitat laboratoarele Facultăţii de Inginerie şi Management şi a purtat discuţii cu cadre didactice de la această facultate.
Pe parcursul vizitei a fost însoţit de profesorul universitar Gilbert-Rainer Gillich, Directorul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat şi de profesorul universitar Dorian Nedelcu, coordonatorul programului CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies în UEMR.
Ca rezultat al vizitei a fost încheiat un acord-cadru de colaborare între cele două universităţi, care vizează domeniile tehnice şi economice, dar mai ales colaborarea în domeniul doctoratului. A fost iniţiată şi aderarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi la reţeaua CEEPUS, care are ca scop dezvoltarea metodelor de predare a ştiinţelor inginereşti la care UEMR este partener.

Nr. 1/54 din 28.11.2019

Având în vedere: Actul adițional 1 la Contractul complementar pe anul 2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 28.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă repartizarea sumei de 100.000 lei, ce reprezintă suplimentarea cheltuielilor de capital, după cum urmează:
– 60.000 lei – echipamente laboratoare FIM;
– 20.000 lei – reabilitare Sala de Sport corp A;
– 20.000 lei – modul mobilier Sala de Sport Polivalentă Moroasa.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Direcției Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 2/53 din 27.11.2019

Având în vedere: Propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare, Serviciul Cămin-Cantină, nr. 12/25.11.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2492/25.11.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 27.11.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea bursei UEMR Servicii, studenţilor care susţin activitatea administrativă în cadrul Serviciului Social, începând cu 25.11.2019, după cum urmează:
Minda Delia – II CIG / Campus Cafe / Specială UEMR Servicii;
Minda Bianca – II CIG / Campus Cafe / Specială UEMR Servicii.
Art. 2. Bursa se va acorda lunar, în cuantumul stabilit prin Hotărârea Senatului, până în momentul în care coordonatorul Serviciului Social va comunica încetarea acestei activităţi.
Art. 3. Biroul Financiar-Contabil acordă bursa lunar, conform situaţiilor transmise de către coordonatorul Serviciului Social.
Art. 4. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.


Nr. 1/53 din 27.11.2019

Având în vedere: Adresa Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, înregistrată la rectorat cu nr. 2500/27.11.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 27.11.2019, a hotărât:
Art. 1. Se constituie echipa de lucru a UEMR în vederea desfășurării etapelor pentru fuziunea prin absorbție UBB-UEMR, cu următoarea componență:
– Conf. univ. dr. Andrade-Ionuț BICHESCU – Rector;
– Conf. univ. dr. ing. Cristian-Paul CHIONCEL – Prorector;
– Conf. univ. dr. Solomia ANDREŞ – Decan FSE;
– Conf. univ. dr. Ionică CĂRĂBAȘ – Decan FSS;
– Lector univ. dr. Ioan HĂLĂLAE – Decan FIM;
– Lector univ. dr. Nătăliţa Mihaela LESCONI-FRUMUŞANU – Director General Administrativ – Financiar.
Art. 2. Se desemnează persoană de contact din partea UEMR dl.Conf. univ. dr. Andrade-Ionuț BICHESCU.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoștință persoanelor nominalizate la art. 1 și Senatului Universității „Eftimie Murgu“ din Reșița.