Nr. 3/57 din 11.12.2019

Având în vedere: adresa DGAF nr. 1067/10.12.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2599/10.12.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 11.12.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă scoaterea la concurs a postului de îngrijitor din cadrul Compartimentului Bază Sportivă – Sala de Sport Polivalentă Moroasa, post vacantat în urma demisiei doamnei Fule Irina.
Art. 2. Direcției Generale Administrativ-Financiare va proceda la declanşarea procedurii pentru scoaterea la concurs a postului vacant menţionat.
Art. 3. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 2/57 din 11.12.2019

Având în vedere: adresa DGAF nr. 1066/10.12.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2598/10.12.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 11.12.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă plata drepturilor salariale ale dlui ing. Năstasă Mircea, în categoria cheltuielilor generale administrative (cheltuieli indirecte de personal), pe o perioada de 6 luni.
Art. 2. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 1/57 din 11.12.2019

Având în vedere: adresa expertului implementare activități partener 2, proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative“, cod SMIS: 121030, înregistrată la Rectorat cu nr. 2604/11.12.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 11.12.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea unui împrumut, în cuantum de 9413 lei, pentru buna desfășurare a proiectului, în vederea achitării cheltuielilor curente, după cum urmează:
– 4028 lei pentru achitarea contribuțiilor aferente cheltuielilor salariale (luna noiembrie), scadente la data de 25.12.2019;
– 5385 lei cheltuieli salariale (salarii nete), aferente lunii noiembrie 2019.
Art. 2. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare și domnului Ș.l. dr. ing. Vasile Cojocaru –  director al Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița.

Nr. 1/56 din 09.12.2019

Având în vedere: propunerea Biroului Financiar-Contabil nr. 154/06.12.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 2584/06.12.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 09.12.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 – consolidat rectificat 6.
Art. 2. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 3/55 din 04.12.2019

Având în vedere: adresa Asociației Multiculturale „Vision of Dreams“, înregistrată la DGAF cu nr. 1037/03.12.2019 și la rectorat cu nr. 2556/04.12.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 04.12.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă împrumutul a 15 robe de către Asociația Multiculturală „Vision of Dreams“, pentru data de 06.12.2019.
Art. 2. Robele se vor preda şi prelua în aceeaşi stare, pe bază de proces verbal, întocmit de doamna Vanda Păunescu – reponsabil UEMR, conform HCA nr. 1/24 din 16.05.2018.
Art. 3. Direcţia Generală Administrativ-Financiară va proceda la informarea Asociației Multiculturale „Vision of Dreams“ asupra rezoluției Consiliului de administrație.
Art. 4. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 2/55 din 04.12.2019

Având în vedere: adresa expertului implementare activități partener 2, proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative“, cod SMIS: 121030, înregistrată la Rectorat cu nr. 2548/04.12.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 04.12.2019, a hotărât:
Art. 1. Se numește dl. ș.l. dr. ing. Vasile Cojocaru responsabil al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității în Colegiul Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu“ Reșița.
Art. 2. Se desemnează reprezentanții corpului profesoral în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în Colegiul Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu“ Reșița, după cum urmează:
– Ș. l. dr. ing/ Lenuța Cîndea – membru interimar;
– Ș. l. dr. ing. Relu Ciubotariu – membru interimar.
Art. 3. Prezenta se comunică domnului Ș.l. dr. ing. Vasile Cojocaru –  director al Colegiului Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu“ Reșița.

Nr. 1/55 din 04.12.2019

Având în vedere: propunerea Biroului Financiar-Contabil nr. 150/03.12.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 2542/03.12.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 04.12.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Bugetul pentru activități finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019.
Art. 2. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 – consolidat rectificat 5.
Art. 3. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 221 din 09.12.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.(h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Art.2, alin.(1) din Ordinul nr.3.751 din 29 aprilie 2015, cu actualizările ulterioare;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 09.12.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (cod: R3), Ediţia 4/revizia 0.
Art.2. Compartimentul TIC va publica procedura menționată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectoratului UEMR, facultăţilor, Compartimentului Resurse Umane, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Departamentului TIC.

Nr. 220 din 09.12.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.e din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Hotărârea nr.1/56 a Consiliului de administraţie din data de 09.12.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 09.12.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 – consolidat, rectificat (6), în forma propusă de Consiliul de administraţie.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.

Nr. 219 din 09.12.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.e din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Hotărârea nr.1/55 a Consiliului de administraţie din data de 04.12.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 09.12.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Bugetul pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii pe anul 2019.
Art. 2. Se aprobă  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 – consolidat, rectificat (5), în forma propusă de Consiliul de administraţie.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.