Prezentare albume foto la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

Casa de Cultură a Studenţilor din Reşiţa împreună cu Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița şi Muzeul Cineastului Amator vă invită joi, 19 decembrie 2019, ora 18.30, în sala multimedia „Constantin Gruescu”, la lansarea albumelor de fotografie „In memoriam – 30 de ani de la Revoluţia Română” și „Aspecte industriale din judeţul Caraş-Severin”.
Albumul „In memoriam – 30 de ani de la Revoluţia Română” cuprinde fotografii realizate de fotograful Puiu Voina în data de 21 decembrie 1989 şi fotografii realizate de foto-reporterul Aurel Săndulescu în ianuarie 1990 la manifestările de comemorare ale Revoluţiei, dar şi la sediul fostei Securităţi.
Albumul „Aspecte industriale din judeţul Caraş-Severin” aduce în atenţie patrimoniul industrial din Caraş-Severin prin instantaneele realizate de Oswald Ruzicska, Ioan Mato, Emil Mateiaş, Gal Elisabeta, Aurel Săndulescu, Francisc Csonka şi Bodea Gavril.
Materialele cuprinse în cele două albume provin din negativele originale scanate la Muzeul Cineastului Amator. Albumele au fost editate şi finanţate de către Casa de Cultură a Studenţilor.
Tot cu această ocazie se va proiecta şi documentarul „De la Vest la Est”, un documentar ce prezintă mărturia cineamatorului Emil Mateiaş, care la aflarea veştilor despre Revoluţia din România decide să revină în ţară din Germania. Documentarul mai cuprinde şi scurte fragmente video filmate la Caransebeş, Lugoj şi Timişoara fie de domnul Mateiaş, fie de soţia dânsului, Mariana.

Nr. 3/59 din 17.12.2019

Având în vedere: Propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare nr. 1094/17.12.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2650/17.12.2019;         Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 17.12.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Programul anual al achizițiilor publice și Anexa privind achiziţiile directe pentru anul 2020.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 2/59 din 17.12.2019

Având în vedere: Propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare nr. 1093/17.12.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2649/17.12.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 17.12.2019, în unanimitate a hotărât:
Art. 1. Se aprobă actualizarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019.
Art. 2. Se aprobă actualizarea Anexei privind achiziţiile directe pe anul 2019.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 1/59 din 17.12.2019

Având în vedere: Adresa doamnei conf. univ. dr. Liliana Dacica, înregistrată la rectorat cu nr. 2643/17.12.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 17.12.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă atribuirea unui număr ISBN pentru publicarea pe CD a lucrărilor Conferinței Naționale de Educație Fizică și Sport – Ediția a II-a sub genericul „SPORT AND EDUCATION IN TERMS OF PERFORMANCE – A DECADE OF ACHIEVEMENTS“.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință doamnei conf. univ. dr. Liliana Dacica.

Nr. 4/58 din 16.12.2019

Având în vedere: Adresa DGAF cu nr. 1070/10.12.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2600/11.12.2019; Adresele DTSS nr. 246/12.12.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2622/13.12.2019; DSE nr. 102/12.12.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2621/12.12.2019.
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 16.12.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea unui împrumut centrului bugetar DSI din excedentul existent la nivelul centrelor bugetare DSE și DTSS, în vederea achitării cheltuielilor de personal pentru lunile octombrie și noiembrie și a cotei părți din cheltuielile indirecte aferente DSI.
Art. 2. Se aprobă acordarea unui împrumut centrului bugetar DID din veniturile proprii ale centrelor bugetare DSE și DTSS, în vederea achitării cheltuielilor de personal.
Art. 3. Prezenta se comunică Direcţiei Generale Administrativ – Financiare.

Nr. 3/58 din 16.12.2019

Având în vedere: Solicitarea Ligii studenţilor, nr. 140/11.12.2019, înregistrată la DGAF cu nr. 1075/11.12.2019 și la Rectorat cu nr. 2619/11.12.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 16.12.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 1450 lei, reprezentând contravaloarea abonamentelor pentru parcarea autoturismelor studenților în curtea universității,  Ligii studenților pentru susţinerea financiară în vederea organizării Balului Bobocilor 2019.
Art. 2. Prezenta se comunică Direcţiei Generale Administrativ – Financiare şi Ligii studenţilor.

Nr. 2/58 din 16.12.2019

Având în vedere: adresa DGAF nr. 1085/16.12.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2629/16.12.2019, privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor din cadrul Compartimentului Bază sportivă – Sala de sport Polivalentă Moroasa; Hotărârea nr. 3/57 a Consiliului de administraţie din data de 11.12.2019; Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 16.12.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor din cadrul Compartimentului Bază sportivă – Sala de sport Polivalentă Moroasa.Condiţiile care trebuie îndeplinite de candidaţi;
Calendarul concursului;
Fişa postului vacant;
Componenţa Comisiilor de concurs:
Lect. univ. dr. Nătălița Lesconi – Frumușanu – președinte
Ec. Ionuț Alexandru – membru
Emila Turiac – membru
Dr. ing. Sorin Mihancea – secretar
Componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor:
Conf. univ. dr. ing. Cristian Chioncel – președinte
Ing. Ilie Pela – membru
Domnica Gheorghiu Dominca
Dr. ing. Sorin Mihancea – secretar
Art. 3. Biroul Resurse-Umane va proceda la declanşarea procedurii pentru scoaterea la concurs la postului vacant menţionat.
Art. 4. Prezenta se comunicăDirecţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 1/58 din 16.12.2019

Având în vedere: adresa DGAF nr. 1085/16.12.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2629/16.12.2019, privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de bucătar din cadrul Serviciului Social; hotărârea nr. 4/57 a Consiliului de administraţie din data de 11.12.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 16.12.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de bucătar din cadrul Serviciului Social.
Art. 2. În vederea scoaterii la concurs a postului menţionat la art. 1, se aprobă următoarele documente prezentate în anexă:
Condiţiile care trebuie îndeplinite de candidaţi;
Calendarul concursului;
Fişa postului vacant;
Componenţa Comisiei de concurs:
Lect. univ. dr. Nătălița Lesconi – Frumușanu – președinte
Ec. Ionuț Alexandru – membru
Emila Turiac – membru
Dr. ing. Sorin Mihancea – secretar
Componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor:
Conf. univ. dr. ing. Cristian Chioncel – președinte
Ing. Ilie Pela – membru
Domnica Gheorghiu Dominca
Dr. ing. Sorin Mihancea – secretar
Art. 3. Biroul Resurse-Umane va proceda la declanşarea procedurii pentru scoaterea la concurs la postului vacant menţionat.
Art. 4. Prezenta se comunicăDirecţiei Generale Administrativ-Financiare.

30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, marcați la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

Universitatea „Eftimie Murgu“ din Reșița găzduiește în săptămâna 16 – 20 decembrie o serie de manifestări organizate în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Paul Iorgovici” Caraș-Severin, Colegiul Național „Diaconovici – Tietz” Reșița, Forumul Democratic al Germanilor din județul Caraș-Severin, Asociația Germană de Cultură și Educație a Adulților Reșița și Radio România Reșița, menite să marcheze Trei decenii de la Revoluție.
Luni, 16 decembrie 2019, ora 12.00, Sala „Constantin Gruescu”, UEMR: 30 de ani de la Revoluţia din Decembrie 1989. O manifestare interactivă, cu prelegeri susținute de studenții și profesorii universității.
Marți, 17 decembrie 2019, ora 12.00, Sala „Constantin Gruescu”, UEMR: „Începutul Revoluţiei” invitat prof. univ. Constantin Corneanu, director adjunct al Institutului Revoluţiei Române din Bucureşti. Invitaţi:  participanţi la Revoluţia din Reşiţa: Dan Dumitru, Traian Gogu Sorca, Olga Neagu, Cristian Buică.
Miercuri, 18 decembrie 2019, ora 12.00, Sala „Constantin Gruescu”, UEMR: „Trei decenii de la Revoluţie”. Întâlnire a prof. univ. dr. ec. Liviu Spătaru cu studenţii universității.
Joi, 19 decembrie 2019, ora 18.30, Sala „Constantin Gruescu”, UEMR: prezentarea albumului „In memoriam – 30 de ani de la Revoluţia Română” cu fotografii realizate de fotograful Puiu Voina în data de 21 decembrie şi fotografii realizate de foto-reporterul Aurel Săndulescu în ianuarie 1990 la manifestările de comemorare a Revoluţiei, dar şi la sediul fostei Securităţi.
Vineri, 20 decembrie 2019, ora 12.00, Sala Senatului, UEMR: „Revoluţia Română – izvor de învăţământ superior la Reşiţa”.

Nr. 4/57 din 11.12.2019

Având în vedere: adresa Serviciului Social nr. 13/05.12.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2571/05.12.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 11.12.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă scoaterea la concurs a postului de bucătar din cadrul Serviciului Social – Campus Café, post vacantat în urma demisiei domnului Jarcu Valentin.
Art. 2. Direcției Generale Administrativ-Financiare va proceda la declanşarea procedurii pentru scoaterea la concurs a postului vacant menţionat.
Art. 3. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare și Serviciului Social.