Nr. 6/46 din 08.10.2019

Având în vedere: Propunerea Prorectorului nr. 68/08.10.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2193/08.10.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 08.10.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea bursei speciale UEMR Servicii, studenţilor care susţin activitatea de promovare a universității în rândul liceenilor și mass-media din comunitatea etnicilor români în Republica Serbia – zona Banatului de sud, după cum urmează:
Ianoș Alexandru Dorian – II Inf. Ind. – bursă UEMR Servicii
Ardeljan Deian Dorel – III Inf. Ind. – bursă UEMR Servicii
Ardeljan Aleksander – I APE – bursă UEMR Servicii
Art. 2. Bursa se va acorda pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 01.10.2019, în cuantumul stabilit prin Hotărârea Senatului.
Art. 3. Biroul Financiar-Contabil acordă bursa, conform situaţiilor transmise de către Prorector.
Art. 4. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă prorectorului și Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 5/46 din 08.10.2019

Având în vedere: Adresa S.C. CLIMA CONFORT ENERGY S.R.L., înregistrată la DGAF cu nr. 818/07.10.2019 și la Rectorat cu nr. 2177/08.10.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 08.10.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului nr. 785/12.10.2018, pe o perioadă de 12 luni, cu S.C. CLIMA CONFORT ENERGY S.R.L.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Direcţiei Generale Administrativ – Financiare.

Nr. 4/46 din 08.10.2019

Având în vedere: Adresa FIM nr. 812/08.10.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2179/08.10.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 08.10.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă clasamentul studenţilor de la Facultatea de Inginerie şi Management, studii universitare de licenţă şi studii universitare de masterat, precum şi repartizarea acestora pe locurile fără taxă de studii, pentru anul universitar 2019-2020, conform tabelelor anexate.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Facultăţii de Inginerie şi Management

Nr. 3/46 din 08.10.2019

Având în vedere: Adresa DTSS nr. 189/08.10.2019,  înregistrată la Rectorat cu nr. 2176/08.10.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 08.10.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă scoaterea la concurs în regim de normă întreagă, pe perioadă determinată de un an, activitățile didactice și complementare care compun postul vacant de asistent nr. 40, constituit din discipline din domeniul de Asistență socială din  statul de funcții al Departamentului de Teologie și Științe Sociale.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoștință Facultății de Științe Sociale, Direcției Generale Administrativ-Financiare și Biroului Resurse Umane.

ACS Reșița Locomotives în parteneriat cu studenții UEMR

În ultimele două săptămâni ale lunii octombrie, mai exact perioada 14-25 octombrie 2019, ACS Reșița Locomotives a organizat, în parteneriat cu Liga Studenților din  Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, o prezentare a echipei și a fotbalului american, în incinta campusului UEMR.
Evenimentul s-a desfășurat pe spațiul verde din curtea universității, având ca scop, pe lângă promovarea sportului, atragerea de noi jucători din rândul tinerilor, atât studenți, cât și liceeni, care să se alăture echipei locale în Campionatul Național de Fotbal American.
Veteranii echipei au prezentat echipamentul jucătorilor specific acestui sport, i-au instruit să arunce și să prindă mingea de fotbal american, organizând și demonstrații de joc: placaje spectaculoase și pase prinse acrobatic!

Pentru Bianca

Sâmbătă, 26 octombrie 2019, va avea loc în Campus Cafe, în organizarea Ligii Studenților din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și a Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, „Halloween Party”. Programul artistic va fi marcat de  lansarea mix-tape-ului semnat Jark Mc, alături de o serie de artiști locali: RastaMan, DoberMan, Switch, Becheru Cristian.
De asemenea, evenimentul are un caracter caritabil, studenții dorind să sprijine strângerea sumei necesare realizării unei intervenții chirurgicale absolventei UEMR, Bianca Marinescu.
Pentru mai multe informații legate de situația Biancăi, vă oferim spre consultare următoarea adresă:
https://www.facebook.com/donate/2286132728364177/2434612603527333/

Nr. 2/46 din 08.10.2019

Având în vedere:
Adresa DGAF nr. 815/07.10.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2169/07.10.2019, privind organizarea concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de îngrijitor cu studii medii din cadrul Compartimentului Bază sportivă – Sala de sport Polivalentă Moroasa;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 08.10.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă scoaterea la concurs a două posturi vacante de îngrijitor cu studii medii din cadrul Compartimentului Bază sportivă – Sala de sport Polivalentă Moroasa.            Art. 2. În vederea scoaterii la concurs a postului menţionat la art. 1, se aprobă următoarele documente prezentate în anexă:
Condiţiile care trebuie îndeplinite de candidaţi;
Calendarul concursului;
Fişa postului vacant;
Componenţa Comisiei de concurs:

1. Lector univ. dr. Nătălița-Mihaela LESCONI-FRUMUȘANU – Preşedinte
2. Ec. Ionuț ALEXANDRU – Membru
3. Ing. Ilie PELA – Membru
4. Dr. ing. Sorin MIHANCEA – Secretar
Componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor:
1. Conf. univ. dr. Cristian CHIONCEL – Preşedinte
2. Emilia TURIAC – Membru
3. Domnica GEORGIU – Membru
4. Dr. ing. Sorin MIHANCEA – Secretar
Art. 3. Biroul Resurse-Umane va proceda la declanşarea procedurii pentru scoaterea la concurs la postului vacant menţionat.
Art. 4. Prezenta se comunică Direcţiei Generale Administrativ-Financiare

Nr. 1/46 din 08.10.2019

Având în vedere: Adresa DGAF nr. 815/07.10.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2169/07.10.2019, privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Administrator patrimoniu/Referent cu studii superioare din cadrul Compartimentului Bază sportivă- Sala de sport Polivalentă Moroasa;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 08.10.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă scoaterea la concurs a postului vacant de Administrator patrimoniu/Referent cu studii superioare din cadrul Compartimentului Bază sportivă- Sala de sport Polivalentă Moroasa.
Art. 2. În vederea scoaterii la concurs a postului menţionat la art. 1, se aprobă următoarele documente prezentate în anexă:
Condiţiile care trebuie îndeplinite de candidaţi;
Calendarul concursului;
Fişa postului vacant;
Componenţa Comisiei de concurs:

1. Lector univ. dr. Nătălița-Mihaela LESCONI-FRUMUȘANU – Preşedinte
2. Conf. univ. dr. Liliana DACICA – Membru
3. Conf. univ. dr. Solomia ANDREȘ – Membru
4. Dr. ing. Sorin MIHANCEA – Secretar
Componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor:
1. Conf. univ. dr. Cristian CHIONCEL – Preşedinte
2. Conf. univ. dr. Ionică CĂRĂBAȘ – Membru
3. Lector univ. dr. Suzana DEMYEN – Membru
4. Dr. ing. Sorin MIHANCEA – Secretar
Art. 3. Biroul Resurse-Umane va proceda la declanşarea procedurii pentru scoaterea la concurs la postului vacant menţionat.
Art. 4. Prezenta se comunică Direcţiei Generale Administrativ-Financiare

Nr. 198 din 10.10.2019

Având în vedere: prevederile Art.213, alin.(2), lit.h) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(2), lit.h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; adresa Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale nr. 199/10.10.2019 înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 316/10.10.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 10.10.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă derogare de la termenele prevăzute în art. 10 din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare – 23 octombrie 2019.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale

Nr. 197 din 10.10.2019

Având în vedere: Propunerea Consiliului de administraţie nr. 2148/02.10.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 289/02.10.2019 privind aprobarea tarifului orar brut pentru doctorat;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 10.10.2019, a hotărât:
Art.1. În anul universitar 2019-2020, se aprobă tariful de 80 lei brut/oră convenţională pentru coordonarea activităţii studenţilor doctoranzi şi plata activităţilor didactice cuprinse în planul de învăţământ.
Art.2. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Administrativ – Financiare şi Departamentului Şcoală Doctorală.