Nr. 4/48 din 23.10.2019

Având în vedere: Faptul că spațiile din curtea interioară a universității sunt în domeniul privat al instituției, care pot fi deschise și circulației publice; Necesitatea descongestionării traficului și a asigurării parcării autovehiculelor în curtea interioară a universității în condiții optime; Faptul că accesul unui autovehicul în incinta universităţii poate fi considerat o facilitate, nu un drept; Faptul că, în prezent, nu există norme legale sau contractuale care să stipuleze obligativitatea Universității „Eftimie Murgu” din Reşiţa (UEMR) de a asigura/garanta locuri de parcare membrilor comunității academice reșițene,
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 23.10.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă accesul, gratuit, cu autovehicul în curtea universității, pentru următoarele categorii de persoane/instituții:
– personal UEMR, în limita a 35 locuri;
– cadre didactice CNTL Reșița, în limita a 12 locuri;
– angajați Autoliv, în limita a 10 locuri;
– personal ONG-uri cu sediul în Corpul E, în limita a 10 locuri;
– vizitatori, în limita a 4 locuri;
– invitații la activitățile desfășurate în universitate, pe baza invitațiilor primite;
– autorități publice locale/județene, aflate în vizite oficiale sau având calitatea de invitați;
– entități aflate în misiune (poliție, salvare, pompieri etc.), precum și cele ale furnizorilor de utilități, în baza unei solicitări prealabile;
– persoanele cu dizabilități, în baza unui permis special;
– mass-media, în baza invitațiilor primite.
Art. 2. Se aprobă accesul cu autovehicul în curtea universității, în baza unui tarif aprobat la nivelul Consiliului de administrație, pentru următoarele categorii de persoane:
– studenți învățământ cu frecvență, în limita a 20 de locuri;
– studenți învățământ la distanță (vineri-sâmbătă);
– elevi studii postliceale, în limita a 20 locuri, începând cu ora 16;
– alte persoane, în limita a 4 locuri.
Art. 3. Tarifele aplicabile începând cu data de 01.11.2019, pentru persoanele prevăzute la Art. 2, sunt următoarele:
– studenți învățământ cu frecvență – 50 lei/lună;
– studenți învățământ la distanță – 25 lei/lună;
– elevi studii postliceale – 100 lei/lună;
– alte persoane – 150 lei/lună.
Art. 4. Tarifele aprobate prin prezenta hotărâre vor fi achitate la casieria universității în intervalul 20-25 ale lunii, pentru luna următoare, în limita locurilor disponibile pentru abonamentele existente, urmând ca în intervalul 26-30 ale lunii să fie redistribuite locurile vacantate.
Art. 5. Accesul cu autovehiculul în curtea universității este prevăzut pe parcursul zilei, staționarea pe parcursul nopții realizându-se conform HCA nr. 1/26 din 29.05.2018.
Art. 6. Abonamente personalizate pentru fiecare categorie de persoane care va avea acces în curtea universității, conform Art. 2 al prezentei, vor fi emise la secretariatul DGAF după prezentarea chitanței pentru achitarea tarifului aferent.
Art. 7. La nivelul Serviciului social din cadrul DGAF-UEMR se constituie baza de date a numerelor de înmatriculare ale autovehiculelor cu drept de acces în universitate, care va fi comunicată reprezentanților furnizorului de servicii de pază la sediul principal al Universității „Eftimie Murgu” din Reșița.
Art. 8. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare, care va face demersurile pentru implementarea acestei hotărâri.

Nr. 3/48 din 23.10.2019

Având în vedere: Adresa domnului Pădurariu Nicolae Constantin înregistrată la DGAF cu nr. 814/07.10.2019 și la Rectorat cu nr. 2167/07.10.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 23.10.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă utilizarea unui spaţiu de către Asociaţia CODER DOJO, în vederea desfăşurării, cu copiii, a unor cursuri de informatică, în zilele de joi, între orele 16:00 – 18:00.
Art. 2. Direcţia Generală Administrativ-Financiară va proceda la identificarea spaţiului şi va demara negocierile cu domnul Pădurariu Nicolae Constantin în vederea încheierii unui protocol în scopul menţionat la art. 1.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 2/48 din 23.10.2019

Având în vedere: Adresa FIM nr. 857/22.10.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2305/22.10.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 23.10.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea Conferinței de Inginerie Electrică și Sisteme (CIES), ediția a III-a, în perioada 25 – 27 iunie 2020.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă prorectorului, Facultății de Inginerie și Management și Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 1/48 din 23.10.2019

Având în vedere: Adresa FSS nr. 999/23.10.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2318/23.10.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 23.10.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă scoaterea la concurs a posturilor didactice și de cercetare vacante din statul de funcții al Departamentului de Teologie și Științe Sociale, în etapa II, anul universitar 2019-2020, după cum urmează:
Postul nr. 26 – lector, domeniul științific – Psihologie.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoștință Facultății de Științe Sociale, Direcției Generale Administrativ-Financiare și Biroului Resurse Umane.

Nr. 6/47 din 16.10.2019

Având în vedere: Adresa FSS nr. 930/09.10.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2215/10.10.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 16.10.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă clasamentul studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Sociale, studii universitare de licenţă şi studii universitare de masterat, precum şi repartizarea acestora pe locurile fără taxă de studii, pentru anul universitar 2019-2020, conform tabelelor anexate.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Facultăţii de Ştiinţe Sociale.

Nr. 5/47 din 16.10.2019

Având în vedere: Solicitarea Ligii studenţilor, nr. 132/10.10.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2230/10.10.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 16.10.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă alocarea din venituri extrabugetare, a sumei de 4000 lei, pentru susţinerea financiară a Ligii studenţilor, în vederea organizării Balului Bobocilor 2019.
Art. 2. Prezenta se comunică Direcţiei Generale Administrativ – Financiare şi Ligii studenţilor.

Nr. 4/47 din 16.10.2018

Având în vedere: Solicitarea Ligii studenților UEMR, nr. 133/15.10.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2255/15.10.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 16.10.2019, în unanimitate a hotărât:
Art. 1. Se aprobă utilizarea Campus Café de către Liga studenților UEMR, în vederea organizării unui concert caritabil cu tema „Halloween Party“, în data de 26 octombrie 2019, între orele 21:00 – 23:00.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoștință Direcţiei Generale Administrativ-Financiare și Ligii studenților din UEMR.

Nr. 3/47 din 16.10.2019

Având în vedere: Propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare nr. 840/16.10.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2267/16.10.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 16.10.2019, în unanimitate a hotărât:
Art. 1. Se aprobă actualizarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019.
Art. 2. Se aprobă actualizarea Anexei privind achiziţiile directe pe anul 2019.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 2/47 din 16.10.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 16.10.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. În anul universitar 2019-2020,şedinţele Consiliului de administraţie se vor organiza în fiecare zi de miercuri, de la ora 10:00.
Art. 2. Prezenta se comunică membrilor Consiliului de administraţie.

Nr. 1/47 din 16.10.2019

Având în vedere: Contextul național și european privind evoluția instituțiilor de învățământ superior în perspectiva anilor 2020-2024; Trendul de evoluție a învățământului superior și dimensiunile sale internaționale; Tendințele globale, regionale și naționale în politică, economie, cultură și demografie, factori ce influențează evoluția instituțiilor de învățământ superior; Sporirea competitivităţii pe piaţa serviciilor educaționale şi de cercetare; Obiectivul UEMR de promovare a calităţii şi creşterii eficienţei sistemului de învăţământ superior în regiune, precum și a vizibilităţii internaţionale; Concentrarea resurselor prin stimularea, ca urmare a măsurilor adoptate la nivel guvernamental, a cooperării universitare; Oportunitatea accesării unor surse de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor generate de procesul instructiv-educativ și activitatea de cercetare; Art. 123 alin. (2), art. 131, art. 194  şi art. 213 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale; Art. 3 alin. (3) din Legea nr. 287/2004 – Legea consorțiilor universitare; Art. 38, alin. (2), lit. d) din Carta UEMR; Propunerea rectorului Universității „Eftimie Murgu” din Reşiţa,
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 16.10.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă propunerea rectorului Universității „Eftimie Murgu” din Reșița privind inițierea discuțiilor în vederea demarării procesului de negociere, cu Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), în vederea fuziunii.
Art. 2. Propunerea enunțată la art.1 se înaintează Senatului spre aprobare.