Nr. 1/42 din 25.09.2019

Având în vedere: propunerea Biroului Financiar-Contabil nr. 122/25.09.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 1969/25.09.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli – previziune 2020-2023.
Art. 2. Bugetul de venituri şi cheltuieli – previziune 2020-2023 se înaintează Senatului spre aprobare.

Săptămâna bobocilor la UEMR

Săptămâna bobocilor a debutat la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, marți, 1 octombrie 2019, cuprinzând o serie de manifestări și activități în care sunt implicați studenții primului an de studiu al ciclului de licență, cu scopul de a înlesni integrarea lor în viața universitară,  familiarizarea cu campusul universitar și mediul academic.
Întâmpinați de studenții mai mari și de cadrele didactice, în calitatea de tutori de an, activitățile sunt organizate atât în cadrul facultăților, cât și integrat, vizând aspecte sociale și culturale, bobocii având ocazia să participe la o serie de întâlniri, workshop-uri și cursuri speciale.