Nr. 61 din 19.03.2019

Având în vedere: prevederile Art. 225, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art. 66 din Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice; prevederile Art. 20, alin. (5) din Ordinul nr.720/2014 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE din 22 mai 2014 privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora; Hotărârea Consiliului de administraţie nr. 4/12 din data de 13.03.2019; Adresa DGAF nr. 176/14.03.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.78/14.03.2019; Hotărârea Senatului nr. 58 din data de 14.03.2019; Adresa DGAF nr. 196/19.03.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.84/19.03.2019; Adresa Biroului Financiar-Contabil nr. 29/19.03.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.03.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobăutilizarea sumei de 162.792 lei, din excedentul bugetar aferent anului 2018, pentru acoperirea golurilor temporare de casă în legătură cu cheltuielile privind organizarea și funcționarea universității, respectiv pentru achitarea contribuțiilor angajaților, angajatorului și a impozitului pe venituri de natură salarială.
Art. 2. Reîntregirea excedentului bugetar cu suma precizată la Art.1 se va realiza până la sfârșitul anului 2019.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Adinistrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.

Nr. 60 din 14.03.2019

Având în vedere: prevederile Art.17, alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Senatului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (R26);
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 14.03.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă programarea şedinţelor ordinare ale Senatului pentru anul 2019, după cum urmează:
– joi, 28.03.2019, ora 14:00;
– joi, 25.07.2019, ora 14:00;
– joi, 12.09.2019, ora 14:00;
– joi, 12.12.2019, ora 14:00.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă membrilor Senatului, Rectorului UEMR şi Biroului TIC, în vederea publicării pe pagina Web a universităţii.

Nr. 59 din 14.03.2019

Având în vedere: prevederile Art. 225, alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art. 66 din Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice; prevederile Art. 20, alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE din 22 mai 2014 privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora; Hotărârea Consiliului de administraţie nr. 4/12 din data de 13.03.2019; Adresa DGAF nr. 176/14.03.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 78/14.03.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 14.03.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă utilizarea sumei maxime de 5.091.301 lei, constituită din excedentul bugetar aferent anului 2018, pentru acoperirea golurilor temporare de casă în legătură cu cheltuielile de capital.
Art.2. Până la sfârşitul anului 2019, se va efectua reîntregirea sumei din excedentul bugetar cu sumele repartizate din acesta în cursul anului, pentru acoperirea golurilor temporare de casă.
Art.3. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Adinistrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.

NR. 58 din 14.03.2019

Având în vedere: prevederile Art.225, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.66 din Legea nr.500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice; prevederile Art.20, alin.(5) din Ordinul nr.720/2014 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE din 22 mai 2014 privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora; Hotărârea Consiliului de administraţie nr.4/12 din data de 13.03.2019; Adresa DGAF nr. 176/14.03.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.78/14.03.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 14.03.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobăutilizarea sumei maxime de 378.809 lei, constituită din excedentul bugetar aferent anului 2018, pentru acoperirea golurilor temporare de casă în legătură cu cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea universităţii.
Art.2. Până la sfârşitul anului 2019, se va efectua reîntregirea sumei din excedentul bugetar cu sumele repartizate din acesta în cursul anului, pentru acoperirea golurilor temporare de casă.Art.3. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Adinistrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.
Art.3. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Adinistrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.

Nr. 57 din 14.03.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.l din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Avizul Consiliului Facultăţii de Inginerie şi Management din data de 05.03.2019; Raportul nr. 4/14.03.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică pentru domnul Petru Chioncel;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 14.03.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă rezultatul concursului organizat de Facultatea de Inginerie şi Management în vederea ocupării temporare cu cadre didactice asociate a posturilor didactice vacante din Statul de funcţii al Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică, pentru anul universitar 2018-2019, după cum urmează: Petru CHIONCEL – postul nr. 13 / șef de lucrări – Senzori şi traductoare (1C) EM+INF Anul III
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management şi Biroului Resurse Umane.

NR. 56 din 14.03.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.l şi lit.n din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; Adresa nr. 50/14.03.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 75/14.03.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 14.03.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Situaţia acoperirii cu personal a posturilor din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale pentru anul 2018-2019, actualizată ca urmare a finalizării tuturor concursurilor şi procedurilor de acoperire a disciplinelor din posturile didactice vacante cu personal didactic titular şi asociat.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Biroului Resurse Umane, Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale.

Nr. din 14.03.2019

Având în vedere: prevederile Art. 285, alin. (5) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; propunerea Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale nr. 47/13.03.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 69/13.03.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 14.03.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă invitarea domnului prof. univ. dr. Sabin Păuţa, dirijor şi compozitor de renume mondial, deţinător al unui număr impresionant de premii şi distincţii naţionale şi internaţionale, cetăţean de onoare al municipiului Reşiţa şi judeţului Caraş-Severin, Doctor Honoris Causa al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, în vederea susţinerii de activităţi didactice la Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale în calitate de cadru didactic asociat invitat în semestrul II, anul universitar 2018-2019.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Biroului Resurse Umane.

Nr. 54 din 14.03.2019

Având în vedere: prevederile Art. 285, alin. (5) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; propunerea Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale nr. 48/13.03.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 70/13.03.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 14.03.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă invitarea domnului dr. Marian Truţulescu, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, membru al Arhivei Internaţionale de Mail Art, grafician heraldist atestat de către Comisia Naţională de Heraldică şi profesor de arte plastice la Liceul de Artă „Sabin Păuţa” din Reşiţa, în vederea susţinerii de activităţi didactice la Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale în calitate de cadru didactic asociat invitat (lector universitar) în semestrul II, anul universitar 2018-2019.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Biroului Resurse Umane.

Nr. 53 din 14.03.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.l din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Avizul Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Sociale din data de 12.03.2019; Raportul nr. 3/14.03.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale pentru domnul Marcel Răsădean;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 14.03.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă rezultatul concursului organizat de Facultatea de Ştiinţe Sociale în vederea ocupării temporare cu cadre didactice asociate a posturilor didactice vacante din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale, pentru anul universitar 2018-2019, după cum urmează:
Marcel RĂSĂDEAN – postul nr. 38 / lector universitar – Teoria și metodica natației EFS II (2C+2LP).
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Biroului Resurse Umane.

Nr. 52 din 14.03.2019

Având în vedere: prevederile Art.21, alin. (5) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R3); adresa nr. 579/13.03.2019 a Consiliului de administraţie privind propunerea Calendarului alegerilor pentru ocuparea unor posturi vacante în structurile de conducere, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.73/14.03.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 14.03.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Calendarul alegerilor pentru ocuparea postului vacant de membru în Senatul universitar din partea Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management pentru perioada 2019-2020.
Art. 2. Calendarul va deveni Anexa 1.32 la Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi va fi publicat pe pagina Web a universităţii, la Secţiunea „Concursuri”- „Alegeri”, împreună cu formularele tipizate.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, în vederea informării cadrelor didactice, Biroului pentru Asigurarea Calităţii, Biroului TIC, precum şi Biroului electoral al universităţii şi Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, în vederea asigurării măsurilor organizatorice necesare.