Nr. 66 din 18.06.2020

Având în vedere: Prevederile Art. 123, alin. (1) şi  alin. (2), Art. 194, alin. (1), (2) și (3) şi Art. 213, alin. (2), lit. d) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizată; Art. 38, alin (2), lit. d) din Carta UEMR; Art. 3, alin. (3), din Legea Consorţiilor universitare nr. 287/2004; Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 1/47 din data de 16.10.2019 şi Hotărârea Senatului universitar nr. 199 din data de 17.10.2019 privind iniţierea negocierilor în vedere fuziunii Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa cu Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; Adresa Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca înregistrată la Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, sub nr. 1020/15.06.2020 privind condiţiile fuziunii; Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 1/34 din data de 17.06.2020 referitoare la avizarea favorabilă a fuziunii şi a condiţiilor de fuzionare prin absorbţie a Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa de către Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca,
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului exprimat electronic la data de 18.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă fuziunea prin absorbţie a Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa de către Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, conform condițiilor de fuziune, cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2. Fuziunea prin absorbție devine operațională începând cu anul universitar următor celui în care s-au finalizat procedurile legale de aprobare a acesteia.
Art. 3. La data aprobării fuziunii conform legii, cu consultarea și aprobarea tuturor forurilor competente, actele normative care reglementează înființarea și funcționarea Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, își încetează aplicabilitatea, potrivit cu art. 3 alin. (3) din Legea nr. 287/2004 republicată.
Art. 4. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, care va efectua în continuare demersurile necesare în vederea finalizării procesului de fuziune, precum şi la cunoştiinţa Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării.